Kierowcy zawodowi

 

 

Kwalifikacja wstępna ? obejmuje nowych kandydatów do zawodu. Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną ? odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1; C1+E; C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009r.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ? skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat ( w przypadku kat. C uzyskanej po 10.09.2009r.) oraz 23 lat ( w przypadku kat. D uzyskanej po 10.09.2008r.) 
W obu szkoleniach liczba godzin została zredukowana do 140

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ? dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ? dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.