Kursy dla kierowców zawodowych

 

Nazwa kursu

Liczba godzin

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Podstawowy i doszkalający 
w zakresie przewozu rzeczy

35

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Podstawowy i doszkalający
w zakresie przewozu osób

35

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Przygotowujący do egzaminu
na "Certyfikat kompetencji
 
zawodowych przewoźnika CPC"
(do licencji transportowej)

40

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Transport towarów 
niebezpiecznych ADR

24

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Transport towarów 
niebezpiecznych ARD
 
- specjalistyczny cysterny

16

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Transport towarów 
niebezpiecznych ARD
 
- specjalistyczny kl. 1
 
(materiały wybuchowe)

8

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Transport towarów 
niebezpiecznych ARD
 
- specjalistyczny kl. 7
(materiały promieniotwórcze)

8

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Obsługa urządzeń do napełniania
i opróżniania cystern drogowych
i kolejowych kl. 2 i 3
 
w/g ADR i RID (z upr. TDT)

14

Zapisy on-line

Dokumenty 
do pobrania

Dla kierowców/konwojentów 
zajmujących się transportem
 
zwierząt

30           

 

Dokumenty 
do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacja wstępna ? obejmuje nowych kandydatów do zawodu. Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną ? odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1; C1+E; C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009r.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ? skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat ( w przypadku kat. C uzyskanej po 10.09.2009r.) oraz 23 lat ( w przypadku kat. D uzyskanej po 10.09.2008r.) 
W obu szkoleniach liczba godzin została zredukowana do 140

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ? dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ? dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.