Prawo jazdy

Oferujemy Kursy PRAWO JAZDY WSZYSTKICH KATEGORII:

 

Nazwa kursu

Ilość godzin

Druki do pobrania

Kategoria AM

20

Dokumenty
do pobrania

Kategoria  A1

50

Dokumenty 
do pobrania

Kategoria A2

50

Dokumenty 
do pobrania

Kategoria  

 

50

Dokumenty 
do pobrania

Kategoria B

60

Dokumenty 
do pobrania

Kategoria T

50

Dokumenty 
do pobrania

Kierowca kat. " B+E "

50

Dokumenty 
do pobrania

Kierowca kat. " C "

50

Dokumenty 
do pobrania

Kierowca kat. " C+E "

45

Dokumenty 
do pobrania

Kierowca kat. " D "
z kat. B
 
Kierowca kat. " D "
z kat. C

80


70

Dokumenty 
do pobrania

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

? Motorowerem jest to pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.
? Czterokołowcem lekkim jest pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.


Prawo jazdy kat. AM można rozpocząć od 14 roku życia lub za zgodą rodzica lub opiekuna 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia.


Kurs prawa jazdy zawiera:
? 10 godzin teorii
? 10 godzin praktyki


Egzamin państwowy składa się z:
? części teoretycznej
? części praktycznej

Prawo jazdy jest wydawane na 15 lat.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

? Motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg.
? Motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW.
? Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kat. A1 można rozpocząć od 16 roku życia lub za zgodą rodzica lub opiekuna 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia.

Kurs prawa jazdy zawiera:
? 30 godzin teorii
? 20 godzin praktyki


Egzamin państwowy składa się z:
? części teoretycznej
? części praktycznej

Prawo jazdy jest wydawane na 15 lat.

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

? Motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.
? Pojazdami określonymi dla kat. AM

Prawo jazdy kat. A2 można rozpocząć od 18 lat lub za zgodą rodziców lub opiekunów od 17 lat i 9 m-cy.

Kurs prawa jazdy zawiera:
? 30 godzin teorii
? 20 godzin praktyki


Egzamin państwowy składa się z:
? części teoretycznej
? części praktycznej

Osoby posiadające prawo jazdy kat. A1, w ramach kursu na kat. A2 mają do odbycia 10 godzin jazd praktycznych. W WORD zdaje się tylko egzamin praktyczny.

Prawo jazdy jest wydawane na 15 lat.

Kategoria A uprawnia do kierowania:

? Motocyklem.
? Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kat. A mogą rozpocząć osoby, które ukończyły 24 lata lub 3 miesiące przed ukończeniem 24 lat

Osoby posiadające prawo jazdy kat. A2, mogą rozpocząć kurs kat. A po 2 latach od dnia wydania dokumentu.


Kurs prawa jazdy zawiera:
? 30 godzin teorii
? 20 godzin praktyki


Egzamin państwowy składa się z:
? części teoretycznej
? części praktycznej

Osoby posiadające prawo jazdy kat. A1 lub A2 w ramach kursu na kat. A mają do odbycia 10 godzin jazd praktycznych. W WORD zdaje się tylko egzamin praktyczny.

Prawo jazdy jest wydawane na 15 lat.

 

Szkolenia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w spr. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Posiadamy wpis Wojewody Mazowieckiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 65 zgodnie z art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)