KWALIFIKACYJNY KURS ROLNIK

 Zawód: rolnik

 Kwalifikacje:

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Tel. 25 787 26 00 (sobota  - niedziela, w godzinach: 8:00-13:00)
Tel. 605 630 846

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

DYREKTOR

 

Aneta Rosochacka


 

FORMA ZAOCZNA


INFORMACJE OGÓLNE

  1. Nauka trwa rok i  kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu
  2. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie słuchacz otrzymuje po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przeprowadzonego przez OKE)
  3. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

 Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 


ZAPISZ SIĘ

OSOBIŚCIE - w Biurze Szkoły,  ul. Ząbkowska 17 D
Sobota
  8:00-13:00, Niedziela 8:00-13:00

POBIERZ PRZEZ INTERNET -  Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (zawód rolnik)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Do  31 października 2018 r. w sekretariacie Szkoły


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • - wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • - 1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
  • - dowód osobisty do wglądu,
  • - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej (oryginał lub odpis)