BHP

Nazwa kursu

Ilość godzin

Czas trwania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Okresowe dla stanowisk
robotniczych

8

2 spotkania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Okresowe dla stanowisk
administracyjno-biurowych

8

2 spotkania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Okresowe dla stanowisk
kierowniczych

16

3 spotkania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Okresowe dla stanowisk 
inzynieryjno-technicznych

16

3 spotkania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Okresowe dla pracodawców

16

3 spotkania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania