Pedagogiczne

Nazwa kursu

Ilość godzin

Czas trwania

Wymagania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Pedagogiczny dla 
instruktorów praktycznej 
nauki zawodu

80

3 tygodnie

Wykształcenie minimum średnie 
lub tytuł mistrza

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Pedagogiczny dla 
instruktorów nauki jazdy

min. 178

3 m-ce

Posiadanie prawa jazdy min. 3 lata, 
min. średnie wykształcenie i
orzeczenie lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania