Kursy informatyczne i pozostałe

KURSY ZAWODOWE

Nazwa kursu

Ilość godzin

Czas trwania

Wymagania

Zapisy
on-line

Dokumenty do pobrania

Obsługa stacji paliw 
płynnych i gazowych LPG 
(z upr. TDT i energ.)

46

2 tygodnie

18lat, 
wykształcenie 
minimum ZSZ

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Drwal - operator pilarki

130

1 - 1,5 m-ca

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Spawanie metodą "MAG" 
(w osłonie CO2 )

126

1 - 1,5 m-ca

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Spawanie metodą "TIG" 
(aluminium + stal nierdzewna)

118

1 - 1,5 m-ca

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Spawanie gazowe ręczne 
(tlen-acetylen)

132

1 - 1,5 m-ca

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Spawanie elektryczne 
ręczne elektroda otuloną

135

1 - 1,5 m-ca

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Cięcie metali i opalanie

 

3 tygodnie

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Elektryk - uprawnienia w 
grupie elektrycznej 1 do 
1 kW i powyżej

40

3 tygodnie

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Obsługa instalacji gazowych
w tym montaż, naprawa i 
konserwacja kuchni gazowej

44

3 tygodnie

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Palacz kotłów centralnego 
ogrzewania zasilanych paliwem 
stałym, płynnym i gazowym

60

1 m-c

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Operator pilarek spalinowych
i pielęgnacja terenów zielonych

40

3 tygodnie

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Hakowy dżwignic

20

3 tygodnie

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Operat urządzeń dżwigowych
HDS i innych (uprawnienia 
UDT)

60

1 m-c

18 lat, badania 
lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

W zakresie usług 
remontowo-budowlanych

130

1 m-c

18 lat

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Diagnosta samochodowy

54

3 tygodnie

Wykształcenie wyższe samochodowe - 2 lata praktyki
wyższe inne - 4 lata praktyki
średnie samochodowe - 4 lata praktyki
średnie inne - 8 lat praktyki

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

 

KURSY INFORMATYCZNE I POZOSTAŁE

Nazwa kursu

Ilość godzin

Czas trwania

Wymagania

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Obsługa komputerów I i II
stopień

I - 50
II - 40

1 m-c

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Obsługa komputerowych 
programów graficznych 
(Photoshop, Illustrator, 
Indesign)

50

1 m-c

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Technologie internetowe

42

6 spotkań

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Barman - Kelner

100

2 m-ce

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Kucharz małej gastronomii

80

1 mc

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Sprzedawca - handlowiec

110

1,5 m-ca

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Pracownik magazynowy 
z umiejętnością obsługi 
wózków podnośnikowych i 
komputerowych programów 
magazynowych WF-MAG

129

1 - 1.5 m-ca

18 lat, badania lekarskie

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Agroturystyka

40

3 tygodnie

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Rozpoczęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej

40

1 m-c

18 lat

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Sekretarka - asystent 
dyrektora

80

1 m-c

18 lat

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Przedstawiciel handlowy

50

3 tygodnie

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Dobra praktyka higieniczna 
w produkcji i obrocie
żywnością

8

1 spotkanie

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Pierwsza pomoc 
przedmedyczna

8

1 spotkanie

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Podstawy księgowości

100

1 m-c

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Pracownik administracyjno-
biurowy

80

1 m-c

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Opiekun dzieci, osób 
starszych, niepełnosprawnych

70

1 m-c

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Opiekun plac. wypoczynku 
dzieci i młodzieży

36

4 spotkania

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Kierownik plac. wypoczynku 
dzieci i młodzieży

10

2 spotkania

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Kierownik wycieczek

15

3 spotkania

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania

Stylizacja paznokci

70

~1 m-c

 

Zapisy

on-line

Dokumenty do pobrania