Kurs kwalifikacyjny rolnik

Zadbaj o swoje wykształcenie i przyszłość

Kurs kwalifikacyjny rolnik
Forma zaoczna
Zawód: rolnik
Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

INFORMACJE OGÓLNE

Nauka trwa rok i kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie słuchacz otrzymuje po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przeprowadzonego przez OKE)
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
 

 
ZAPISZ SIĘ OSOBIŚCIE - w Biurze Szkoły, ul. Ząbkowska 17 D
Sobota 8:00-13:00, Niedziela 8:00-13:00
Tel. 25 787 26 00 (sobota-niedziela, w godzinach: 8:00-13:00)
Tel. 605 630 846, 508 849 526

PRZEZ INTERNET
Wypełnij Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (zawód rolnik)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Do 31 października 2018 r. w sekretariacie Szkoły

WYMAGANE DOKUMENTY:
wypełniony kwestionariusz osobowy,
1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
dowód osobisty do wglądu,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej (oryginał lub odpis)

Kwalifikacyjny Kurs Rolnik w ACZE

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!