HDS – żurawie przewoźne i przenośne
10 lutego 2020
SPAWANIE MAG i TIG
2 marca 2020

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Już wkrótce w ACZE szkolenie w zakresie:
1. STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – kurs podstawowy i uzupełniający
2. DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – kurs podstawowy i uzupełniający
ZAPRASZAMY !!!