Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ACZE:
Semestr I, III, V
29.09.2018-30.09.2018
06.10.2018-07.10.2018
20.10.2018-21.10.2018
17.11.2018-18.11.2018
24.11.2018-25.11.2018
08.12.2018-09.12.2018
15.12.2018-16.12.2018