KATEGORIA B1, B, B+E


KATEGORIA B1:

 • uprawnia do kierowania:
  • czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, a w przypadku przewozu osób 400 kg;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • teoria: 30 godzin, praktyka: 30 godzin
WYMAGANIA:                                           
 • wiek: 16 lat
 • badania lekarskie
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna;
 • Profil Kandydata na Kierowcę
NIEDOSTĘPNE

KATEGORIA B:

 • uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
  • pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka (jeśli łączna waga nie przekracza 3,5 tony)
  • ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • teoria: 30 godzin, praktyka: 30 godzin
WYMAGANIA:                                           
 • wiek: 18 lat
 • badania lekarskie
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli osoba nie jest jeszcze pełnoletnia;
 • Profil Kandydata na Kierowcę
CENA: 2900 ZŁ

KATEGORIA B+E:

 • uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą (przyczepami), której masa całkowita ciągniętej przyczepy nie przekracza 3,5 tony
 • praktyka: 15 godzin
WYMAGANIA:                                                       
 • wiek: 18 lat;
 • badania lekarskie
 • prawo jazdy kat. B
 • Profil Kandydata na Kierowcę
CENA: 2000 ZŁ

ROZPOCZĘCIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B1,B, B/E, AM, A1, A2, A, T

1. zapisz się na kurs prawa jazdy w CENTRUM SZKOLENIOWYM ACZE;
2. z Biura Obsługi Klienta pobierz nr telefonu i adres lekarza;
3. zadzwoń do lekarza i umów się na badanie;
4. jeżeli nosisz okulary przed wizytą u lekarza udaj się do okulisty;
5. zrób zdjęcie potrzebne do dokumentu prawa jazdy (takie jak do dowodu osobistego);
6. w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego względem miejsca zameldowania wypełnij bądź złóż już wypełniony wniosek (do uzyskania w naszym biurze) wraz z dowodem osobistym, orzeczeniem lekarskim, jednym zdjęciem oraz oświadczeniem (jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, poproś rodzica/opiekuna prawnego o wydanie stosownego oświadczenia) w celu uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
7. dostarcz numer PKK do CENTRUM SZKOLENIOWEGO ACZE.

Wszystkie szkolenia

realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w spr. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Posiadamy wpis Wojewody Mazowieckiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 65 zgodnie z art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

DANE KONTAKTOWE DO INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY
Jarosław Rytel
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 666 673 070

Eugeniusz Litwiniak
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A,T, E/B,C, E/C, D
Kontakt: 506 166 607

Sławomir Kobyliński
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 517 291 767

Witold Ferenc
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B, E/B
Kontakt: 576 910 447

Marcin Nowakowski
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A, B, E/B, C, E/C, D
Kontakt: 506 187 666

Jarosław Zalewski
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 512 341 550

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!

Prawo jazdy wszystkich kategorii!