Zostań kierowcą zawodowym

Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje
Kwalifikacja wstępna obejmuje nowych kandydatów do zawodu.
Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy.
Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1; C1+E; C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009r.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat ( w przypadku kat. C uzyskanej po 10.09.2009r.) oraz 23 lat ( w przypadku kat. D uzyskanej po 10.09.2008r.)
W obu szkoleniach liczba godzin została zredukowana do 140

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.
Nazwa kursuLiczba godzin
Podstawowy i doszkalający w zakresie przewozu rzeczy35
Podstawowy i doszkalający w zakresie przewozu osób35
Transport towarów niebezpiecznych ADR 18
Transport towarów niebezpiecznych ARD - specjalistyczny cysterny13
Transport towarów niebezpiecznych ARD - specjalistyczny kl. 1 (materiały wybuchowe)8
Transport towarów niebezpiecznych ARD - specjalistyczny kl. 7 (materiały promieniotwórcze)8
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern drogowych i kolejowych kl. 2 i 3 w/g ADR i RID (z upr. TDT)14

Szkolenia zawodowe kierowców

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!