Nasza Szkoła

Zadbaj o swoje wykształcenie i przyszłość

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE organizowane jest na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Absolwenci szkół zawodowych przyjmowani są do klasy drugiej. Nauka w szkole trwa 2 lub 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym (matura dla dorosłych niczym nie różni się od egzaminu przeprowadzanego w szkołach dziennych młodzieżowych).
Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną oraz z przyjemnością wspiera swoich podopiecznych.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która jest pełnoletnia lub kończy 18 lat w danym roku kalendarzowym.

Słuchaczom naszej placówki przysługują uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, Sądy itp. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.
 

 
ZAPISZ SIĘ OSOBIŚCIE - w biurze szkoły, ul. Ząbkowska 17 D
sobota 8:00-13:00, niedziela 8:00-13:00
Tel. 25 787 26 00 (sobota-niedziela, w godzinach: 8:00-13:00)
Tel. 605 630 846, 508 849 526

PRZEZ INTERNET
Wypełnij Podanie o przyjęcie do LO dla dorosłych

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Do 10 września 2020. r. w sekretariacie Szkoły

WYMAGANE DOKUMENTY:
wypełniony kwestionariusz osobowy,
1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
dowód osobisty do wglądu,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej (oryginał lub odpis)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!