Nasza Szkoła

Zadbaj o swoje wykształcenie i przyszłość

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE organizowane jest na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia.
Absolwenci szkół zawodowych i branżowych przyjmowani są do klasy drugiej. Nauka w szkole trwa 3 lub 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym (matura dla dorosłych niczym nie różni się od egzaminu przeprowadzanego w szkołach dziennych młodzieżowych).
Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną oraz z przyjemnością wspiera swoich podopiecznych.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która jest pełnoletnia lub kończy 18 lat w danym roku kalendarzowym.

Słuchaczom naszej placówki przysługują uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, Sądy itp. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.
 

 
ZAPISZ SIĘ OSOBIŚCIE - w biurze szkoły, ul. Ząbkowska 17 D
sobota 8:00-13:00, niedziela 8:00-13:00
Tel. 25 787 26 00 (sobota-niedziela, w godzinach: 8:00-13:00)
Tel. 605 630 846, 508 849 526

PRZEZ INTERNET
Wypełnij Podanie o przyjęcie do LO dla dorosłych

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Do 15 września 2022. r. w sekretariacie Szkoły

WYMAGANE DOKUMENTY:
wypełnione podanie,
1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
dowód osobisty do wglądu,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia (oryginał lub odpis).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!