KATEGORIA AM, A1, A2, A


KATEGORIA AM:

 • uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim
 • teoria: 5 godzin, praktyka: 5 godzin
WYMAGANIA:                                                       
 • wiek: 14 lat;
 • badania lekarskie
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna;
 • Profil Kandydata na Kierowcę (co to jest?);
CENA: 800 ZŁ

KATEGORIA A1:

 • uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności nie przekraczającej 125 cm³ i maksymalnej mocy 11 kW
 • teoria: 30 godzin, praktyka: 20 godzin
WYMAGANIA:                                                       
 • wiek: 16 lat;
 • badania lekarskie
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna;
 • Profil Kandydata na Kierowcę (co to jest?)
CENA: 2200 ZŁ

KATEGORIA A2:

 • uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW
 • teoria: 30 godzin, praktyka: 20 godzin (osoby posiadające kat. A1 obowiązuje tylko część praktyczna kursu i egzaminu)
WYMAGANIA:                                                       
 • wiek: 18 lat;
 • badania lekarskie
 • Profil Kandydata na Kierowcę (co to jest?)
CENA: 2200 ZŁ

KATEGORIA A:

 • uprawnia do kierowania wszystkimi motocyklami
 • teoria: 30 godzin, praktyka: 20 godzin (osoby posiadające kat. A2 obowiązuje tylko część praktyczna kursu i egzaminu)
WYMAGANIA:                                                       
 • wiek: 24 lata;
 • badania lekarskie
 • wiek: 20 lat, jeśli osoba posiada kategorię A2 co najmniej 2 lata
 • Profil Kandydata na Kierowcę
CENA: 2200 ZŁ

ROZPOCZĘCIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B1,B, B/E, AM, A1, A2, A, T

1. zapisz się na kurs prawa jazdy w CENTRUM SZKOLENIOWYM ACZE;
2. z Biura Obsługi Klienta pobierz nr telefonu i adres lekarza;
3. zadzwoń do lekarza i umów się na badanie;
4. jeżeli nosisz okulary przed wizytą u lekarza udaj się do okulisty;
5. zrób zdjęcie potrzebne do dokumentu prawa jazdy (takie jak do dowodu osobistego);
6. w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego względem miejsca zameldowania wypełnij bądź złóż już wypełniony wniosek (do uzyskania w naszym biurze) wraz z dowodem osobistym, orzeczeniem lekarskim, jednym zdjęciem oraz oświadczeniem (jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, poproś rodzica/opiekuna prawnego o wydanie stosownego oświadczenia) w celu uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
7. dostarcz numer PKK do CENTRUM SZKOLENIOWEGO ACZE.

Wszystkie szkolenia

realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w spr. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Posiadamy wpis Wojewody Mazowieckiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 65 zgodnie z art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

DANE KONTAKTOWE DO INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY
Jarosław Rytel
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 666 673 070

Sławomir Kobyliński
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 517 291 767

Eugeniusz Litwiniak
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A, T, E/B, C, E/C, D
Kontakt: 506 166 607

Witold Ferenc
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B, E/B
Kontakt: 576 910 447

Marcin Nowakowski
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A, B, E/B, C, E/C, D
Kontakt: 506 187 666

Jarosław Zalewski
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 512 341 550

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!

Prawo jazdy wszystkich kategorii!