Nasza Szkoła

Zadbaj o swoje wykształcenie i przyszłość

Niepubliczna Szkoła Policealna ACZE organizowana jest na podbudowie szkoły średniej.
Nauka w szkole policealnej trwa 1,5 lub 2 lata i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Słuchaczom naszej placówki przysługują uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, Sądy itp. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Planowane Kierunki:
TECHNIK ADMINISTRACJI Sprawdź szczegóły
TECHNIK BHP Sprawdź szczegóły
TECHNIK INFORMATYK Sprawdź szczegóły
 

 
ZAPISZ SIĘ OSOBIŚCIE - w Biurze Szkoły, ul. Ząbkowska 17 D
Sobota 8:00-13:00, Niedziela 8:00-13:00
Tel. 25 787 26 00 (sobota-niedziela, w godzinach: 8:00-13:00)
Tel. 605 630 846, 508 849 526

PRZEZ INTERNET Wypełnij Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Do 10 września 2019. r. w sekretariacie Szkoły

WYMAGANE DOKUMENTY:
wypełniony kwestionariusz osobowy,
1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
dowód osobisty do wglądu,
świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)

Niepubliczna Szkoła Policealna ACZE

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!