KATEGORIA T


KATEGORIA T:

 • uprawnia do kierowania:
  • ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • teoria: 30 godzin, praktyka: 20 godzin
WYMAGANIA:                                           
 • wiek: 16 lat
 • badania lekarskie
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli osoba nie jest jeszcze pełnoletnia
 • Profil Kandydata na Kierowcę
CENA: 1000 ZŁ

ROZPOCZĘCIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B1,B, B/E, AM, A1, A2, A, T

1. zapisz się na kurs prawa jazdy w CENTRUM SZKOLENIOWYM ACZE;
2. z Biura Obsługi Klienta pobierz skierowanie na badania, nr telefonu i adres lekarza;
3. zadzwoń do lekarza i umów się na badanie;
4. jeżeli nosisz okulary przed wizytą u lekarza udaj się do okulisty;
5. zrób zdjęcie potrzebne do dokumentu prawa jazdy (takie jak do dowodu osobistego);
6. w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego względem miejsca zameldowania wypełnij bądź złóż już wypełniony wniosek (do uzyskania w naszym biurze) wraz z dowodem osobistym, orzeczeniem lekarskim, jednym zdjęciem oraz oświadczeniem (jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, poproś rodzica/opiekuna prawnego o wydanie stosownego oświadczenia) w celu uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
7. dostarcz numer PKK do CENTRUM SZKOLENIOWEGO ACZE.

Wszystkie szkolenia

realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w spr. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Posiadamy wpis Wojewody Mazowieckiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 65 zgodnie z art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

DANE KONTAKTOWE DO INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY
Andrzej Czerkas
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A, B, C, D, T, E/B, E/C
Kontakt: 506 166 600

Bolesta Jerzy
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A,B,C, E, D
Kontakt: 501 292 244

Kur Janusz
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 503 477 602

Litwiniak Eugeniusz
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A, B, C, D, T, B+E, C+E
Kontakt: 506 166 607

Mularczyk Robert
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B, B+E, C, C+E, T
Kontakt: 504 770 073

Stolarczuk Bogusław
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B, AM
Kontakt: 514 324 800

Słupski Mariusz
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 693 694 369

Sobolewski Maciej
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: B
Kontakt: 506 602 721

Marcin Nowakowski
Instruktor w zakresie kategorii prawa jazdy: A, B, E/B, E/C, D
Kontakt: 506 187 666

Józef Plewa
Instruktor - wykładowca, kategorii prawa jazdy: B

Kontakt z nami

NIe zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!

Prawo jazdy wszystkich kategorii!