W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe „ACZE" Andrzej Czerkas, ul. Ząbkowska 17D, 08-300 Sokołów Podlaski.

2) Inspektor ochrony danych w Centrum Szkoleniowym „ACZE" Andrzej Czerkas dostępny pod adresem e-mail: acze@acze.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odbycia odpowiedniego kursu, udzielenia odpowiedzi na zapytanie itp.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Centrum Szkoleniowego „ACZE" Andrzej Czerkas, administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania kursu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia kursu, obługi zapytania itp

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane